Bạn đang cần tìm người chơi nào đó ?
Bạn có thể tìm một người chơi bằng steamID của họ. Để có thể lấy SteamID của họ, Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau. (Lưu ý: steamIDs luôn bắt đầu với STEAM_1:)
  • Cách dễ nhất là gõ dòng lệnh `status` vào console, sau đó copy STEAM_ id.
  • Hoặc ghé trang Steamid Finder và paste steam profile link vào để lấy steamID.